Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

8aa0fe3c8d4071ec22dbccbd831123aa18b36d58391745d09da69f2b04867339
1NDxwgwEuKF8E66vTWKSDp6Vg4PDfDvqaH
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.0022315 BTC
1NDVX3CkDgDrW1XQ4QAuaQNUAmpd3AaMa8 0.00558853 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-12-04 17:50:47
Bao gồm trong khối 497587 ( 2017-12-04 17:52:18 + 2 Phút )
Xác nhận 35220 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.00803247 BTC
Tổng sản lượng 0.00782003 BTC
Phí 0.00021244 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 94 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 23.5 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0022315 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu