Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

8925a0d9676d1b06b1615e139dfbe1e979c7c401c69be28391f864b237e6e768
12qTtbA5rfa1EvCAn2FvuETDejogmpL5RH
1NGm1wuzRyNNsWw9Vws4CmpQA8dDjFiRz5 0.00105506 BTC
1tFbJjrszmJe5fvmiEafZHVjLQ4u27obG 0.072 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:46
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 60809
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.07354892 BTC
Tổng sản lượng 0.07305506 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 219.493 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.873 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00105506 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu