Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

889fb8b69dc185002ce5506728ade3838fa3a683ef1173a2a58dce5fd004a33d
16n5CghPurA2Q7qq7NPQ8UDoed21QahZg3
3G4knkL95Teq7k4L4wLMvCWKvNGmA4SiZp 0.01231883 BTC
1Ho9dcZetyTCjc2u59RPHbcsfzsfa9hDU9 0.00006408 BTC
Tóm lược
Kích thước 224 (Byte)
Cân nặng 896
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:59
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 55896 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.01287677 BTC
Tổng sản lượng 0.01238291 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 220.473 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 55.118 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00006408 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu