Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

86cdcf5d9f6720bf11059131e3e38f517186c83d98e241a3d31af5ef35e17887
1GwifTHqRGMAYXDJwS7qxXkxjGsNED8DxH
16JKevw74Vfkz7a2V7LdGWrpvH14aYDwvh 0.098 BTC
1GwifTHqRGMAYXDJwS7qxXkxjGsNED8DxH 0.82889 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2018-02-06 07:55:25
Bao gồm trong khối 507923 ( 2018-02-06 07:56:23 + 1 Phút )
Xác nhận 34396
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.92889 BTC
Tổng sản lượng 0.92689 BTC
Phí 0.002 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 884.956 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 221.239 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.098 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu