Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

8693365a4fcda4de602d1212d8e4ff8103f0ae979b2b9c3e3d4f1c4105049063
12twp7FrBpJvW2Vd8FoxvG3ehGmJZDKFJy
18pcLq8J4VRuVN9Lwk9n7ghXBT2UZH5jgB 1.197191 BTC
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org ) 0.079214 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2015-01-03 15:54:39
Bao gồm trong khối 337302 ( 2015-01-03 15:56:16 + 2 Phút )
Xác nhận 199545
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 1.276415 BTC
Tổng sản lượng 1.276405 BTC
Phí 0.00001 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 4.444 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 1.111 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.079214 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu