Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

85f7f3b3e672eb3081faa28a909c632ff24d17e81c79c166bc6a536f889908ba
3FweqKBS4re2NMAhseAykgs5WXC2aZvgcq
37hj5qjnZFASAug1nXWgrr6EJE7mdnedog 2.999 BTC
37ErL9zwXyarK2WKTRpaecLVnd7oBGPgxj 39.95967704 BTC
18TgQupEj2jc7f3Mpjo5X2mw4M65JG4Z7Y 0.04138 BTC
3Mj1325AiRmyzm8qYWHD3bF5H3YNwFssAr 5 BTC
3EHdhNhWzCy3uv1KSakyi2ZxoNKLWqmEYe 1.99864 BTC
Tóm lược
Kích thước 465 (Byte)
Cân nặng 1860
Thời gian nhận 2017-08-19 00:33:54
Bao gồm trong khối 481176 ( 2017-08-19 00:45:06 + 11 Phút )
Xác nhận 51959 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 50 BTC
Tổng sản lượng 49.99869704 BTC
Phí 0.00130296 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 280.206 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 70.052 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.04138 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu