Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

85f43bce9da913887e040b26ccea1a2c3761fc6119f564a6d34e8646b43fee39
1GwifTHqRGMAYXDJwS7qxXkxjGsNED8DxH
1PVW4g4gdmncqrNy5GV2aFn221dGeeDkta 0.005 BTC
1GwifTHqRGMAYXDJwS7qxXkxjGsNED8DxH 0.00008 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2018-01-10 09:10:22
Bao gồm trong khối 503483 ( 2018-01-10 09:18:39 + 8 Phút )
Xác nhận 38855
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.00709 BTC
Tổng sản lượng 0.00508 BTC
Phí 0.00201 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 893.333 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 223.333 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.005 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu