Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

84a05ad0ca18dcfe4c84b090556071af02a0aae40dc416d607f3eb6c0eb288c3
14GAyZzaamPGAAX2hjuUPy543LCg6go8b8
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org ) 0.021422 BTC
1G6nRTw6yNE856Q3PHUdrL5v8iEwzJFswC 0.933965 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2015-01-24 15:38:03
Bao gồm trong khối 340312 ( 2015-01-24 15:45:55 + 8 Phút )
Xác nhận 197179
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.955397 BTC
Tổng sản lượng 0.955387 BTC
Phí 0.00001 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 4.425 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 1.106 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.021422 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu