Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

83c6f075b206cdaaeb8f2eef3edb743b06cbc7f6169ab50c6c90af9fefdef12c
1B5ZUUjUXt4MkBUQNgqTzf5S52cMZPVNb
1B5ZUUjUXt4MkBUQNgqTzf5S52cMZPVNb 0.005 BTC
1B5ZUUjUXt4MkBUQNgqTzf5S52cMZPVNb 0.0077 BTC
Tóm lược
Kích thước 632 (Byte)
Cân nặng 2528
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:38
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 60671
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.0148 BTC
Tổng sản lượng 0.0127 BTC
Phí 0.0021 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 332.278 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 83.07 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu