Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

82e003f8f6f3d0aa2bb05586cb497a98e28b05d2aed14bbb1468615c23782eb8
1BhUqLqZds6zngRzR1ybmkvxrsM918FFcW
1L4tfVYp5n4wvBQigWuD5peNqZPPEyWwuq 0.00284014 BTC
1EG2Go2KUJV2NMEU6L9rAFEqqeyDRwJbCc 0.016966 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:59
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 60950
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.0203 BTC
Tổng sản lượng 0.01980614 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 218.522 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.631 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00284014 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu