Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

820b7470bd9c1e4cb4d342e08b5f34763d6d73251a7230f06f7e733d3a90f8c0
122xQ1nfCrBkhfYbZHdRsRdSN2FVTfism1
3KvNyWFZPqiXVnemqxY27AdEFfyZWSYnpw 0.05 BTC
1MVSTD2Vg5PixxJbMq9j722gaa9Tu3d6GK 0.00008494 BTC
Tóm lược
Kích thước 223 (Byte)
Cân nặng 892
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:49
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 55848 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.05057876 BTC
Tổng sản lượng 0.05008494 BTC
Phí 0.00049382 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 221.444 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 55.361 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00008494 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu