Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

80ce25d02a3087981c3e5ea489767f39ac7a29304550eaf11687247a53519e5e
1Kkbva3Mggf7f8RcehUoy5RTyeyXefXY85
1GJi1y4h9Wtb96by9ioMGMjPrW5Wrv7mfR 6.99762908 BTC
12BeXgV92pEMUGNjQY1DfSCRBYgtnagJwT 0.0492 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-17 15:35:05
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 0 Phút )
Xác nhận 60801
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 7.04732294 BTC
Tổng sản lượng 7.04682908 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 219.493 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.873 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0492 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu