Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

80c6f77caaff97f4c4b6d3d35c41de921e5f49a57f80092dcb99cdbcfce8c67b
1LUyubRxPebiXJWUtj6PTEdxVrQbAQQKic
1HLEDCFMtzBzwK94gyKo41g9R2uYG3Fo5n
18K6eMgVEFMLW5BLFzu9mzGAUNY3GpAdTG 0.134 BTC
1M3W4ii6JDi5SwFHRpPGyKHzLABFTPZun1 0.0003059 BTC
Tóm lược
Kích thước 815 (Byte)
Cân nặng 3260
Thời gian nhận 2017-07-17 15:24:59
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 11 Phút )
Xác nhận 61362
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.13554907 BTC
Tổng sản lượng 0.1343059 BTC
Phí 0.00124317 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 152.536 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 38.134 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.134 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu