Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

7ef2a2971afecef5d57b16934d31207f35c9fb59c098cff763c4951147770ce5
18RJoQdpxZuCMn9UgdhuDWYAtz4b3uHWSh
18RJoQdpxZuCMn9UgdhuDWYAtz4b3uHWSh 0.005 BTC
18RJoQdpxZuCMn9UgdhuDWYAtz4b3uHWSh 0.0006 BTC
Tóm lược
Kích thước 632 (Byte)
Cân nặng 2528
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:05
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 56248 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.0077 BTC
Tổng sản lượng 0.0056 BTC
Phí 0.0021 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 332.278 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 83.07 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu