Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

7d9304b01bedaf8ef6e1ec69b661a11679d5c262967a9958aa6a907a3d8b0469
1HFnp4LrXaiTgnEEJHC43cCykSnMPMAYTt
1JmZer5GYLR97qCeC8NGPAKRCBuPPAfkuo 0.00166795 BTC
19hGjdY7Gyvq5VAJaazqqrbN4GPwTurqJX 0.01018321 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-17 15:15:15
Thời gian khóa Khối: 476232
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 20 Phút )
Xác nhận 56396 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.0122226 BTC
Tổng sản lượng 0.01185116 BTC
Phí 0.00037144 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 165.084 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 41.271 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00166795 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu