Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

7befa6e1a1ed72b7676749d9b6f52fd071e9298f3f3c2cfe6cc385536c736195
1KMxTXvJ7YKkiVmhYvY8j3Ukca2xnm9HAj
3NrA3q4nAAyAwXF4ZJHGKHZsp796VcGb8f 0.02696301 BTC
15Mnah1MLPqonhq1kc32KxPe4SQHBmcfZ5 3.72939051 BTC
Tóm lược
Kích thước 224 (Byte)
Cân nặng 896
Thời gian nhận 2017-07-17 15:18:27
Thời gian khóa Khối: 476232
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 17 Phút )
Xác nhận 65770
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 3.75672167 BTC
Tổng sản lượng 3.75635352 BTC
Phí 0.00036815 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 164.353 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 41.088 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.02696301 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu