Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

7be2d2eeb8042b72b32ae3685eca1f06f3b4d91ec35965b447757b1a95d1aa4b
1CxAGgcJKmuZTZsjtNn4D3A3AUufH3u9EH
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.0021374 BTC
1CyeaFzEbA3i864L2eXtSxCeePDrouKMtG 0.03780276 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-12-05 16:14:25
Bao gồm trong khối 497907 ( 2017-12-06 10:40:36 + 1,106 Phút )
Xác nhận 38992
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.0399669 BTC
Tổng sản lượng 0.03994016 BTC
Phí 0.00002674 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 11.884 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 2.971 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0021374 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu