Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

79fedd116a8bded1ebacca421b32143414e83f139677fa5a522e6b9d46e1ab9d
1Ztj9sTmdUWhRhXgqi115A2uQuJPq7yCa
1C1Kspu1n2uikmp8Y1hQVhsmqgTc4gRDpq 19.91566325 BTC
1KCxTrodnQXkzN2hjDBttUADvpgnPdDpgh 0.0145 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-09-14 17:51:02
Bao gồm trong khối 485246 ( 2017-09-14 17:51:02 + 0 Phút )
Xác nhận 51723
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 19.93049962 BTC
Tổng sản lượng 19.93016325 BTC
Phí 0.00033637 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 149.498 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 37.374 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0145 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu