Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

77ed5ca566f54dc2196ec6f1067280521c209985def8ac98a3ef223cdcc73770
13nmResBZ1XSXyxfzrSq1Gkr6kTc1q1VkW
1BKgA9VTfftFrReLyAnPKYEspMSWuGH8J8
1GgeC3dFL4mhm78TYVLT6puAnsHq2KakVi
1AfDr97jAgMwBoCnsqzfKAo2Wm8fQNwk2x
1Hj6RGTSYEa36PwEuiKQumayDv66TAw2Ag 0.045 BTC
1DeRXnD8ZMeQdf9kLGxXhpM5WFVyWsDznM 0.00898065 BTC
Tóm lược
Kích thước 669 (Byte)
Cân nặng 2676
Thời gian nhận 2017-07-18 09:03:59
Thời gian khóa Khối: 476352
Bao gồm trong khối 476353 ( 2017-07-18 09:13:54 + 10 Phút )
Xác nhận 66213
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.05508568 BTC
Tổng sản lượng 0.05398065 BTC
Phí 0.00110503 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 165.176 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 41.294 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.045 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu