Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

774142d4d4c7738fbb967111b685e9b6ce6fdd87ce35a923df5c03a02884f71f
1GwifTHqRGMAYXDJwS7qxXkxjGsNED8DxH
17Mrn6UPoboFEK3Lqdocx4j6w6omqGctvu 0.1906 BTC
1GwifTHqRGMAYXDJwS7qxXkxjGsNED8DxH 0.00709 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2018-01-10 07:21:35
Bao gồm trong khối 503466 ( 2018-01-10 07:29:58 + 8 Phút )
Xác nhận 39287
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.1997 BTC
Tổng sản lượng 0.19769 BTC
Phí 0.00201 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 893.333 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 223.333 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.1906 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu