Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

76b91eb0fcbfe47ef272917538a2878e9e93b7f84d296f636820a34f4af761ad
1AScrvdE1KUnFoE6j2Yq9AyPBHpb6PZaLT
16C4dbpjVLaVTW1RPG1giCptGUtSX2stkQ 0.46109045 BTC
18sPgKfdAzkp8FxqNJ5srB5PcURen8FQJU 0.03299285 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:50
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 56834 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.49457716 BTC
Tổng sản lượng 0.4940833 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 218.522 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.631 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.03299285 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu