Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

75245bb31ce14205e8935f131865e3b1072128111be9bd2dfffa72739f85227e
1DxJTn99HDBjpRZEkjeXHsTFDdYY2surfq
3FAY4bi9uzmgfMk3RhqkfGQYzgw7gt6Csi 0.004 BTC
1PGucku1fiSSdjMuo6o9fpThTAFREaz2cu 0.0864435 BTC
Tóm lược
Kích thước 224 (Byte)
Cân nặng 896
Thời gian nhận 2017-07-13 11:36:52
Bao gồm trong khối 475637 ( 2017-07-13 11:37:05 + 0 Phút )
Xác nhận 56690 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.0905 BTC
Tổng sản lượng 0.0904435 BTC
Phí 0.0000565 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 25.223 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 6.306 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.004 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu