Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

748cc9fb4e0198c7b642afbae549da757a254f441a787e0b8a8000de698b655f
13yUTFL7FqcK3TvbF3kno9LJ8DU7BKrpwg
1xcqoVbMxAKV6jV7ffr6xCoUZkycmVC1u 0.01325433 BTC
13kK4y1VTCjdcpKSL6wywSQaEfUh3kYg8b 1.67296786 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-09-14 17:51:02
Bao gồm trong khối 485246 ( 2017-09-14 17:51:02 + 0 Phút )
Xác nhận 46848 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 1.68655852 BTC
Tổng sản lượng 1.68622219 BTC
Phí 0.00033633 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 149.48 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 37.37 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.01325433 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu