Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

72a5b950faf67b4031eafeca709fbe95e8fc450328056ab23a5ddd6141e76cf2
16okasj7RDEmf3kkC4SiNjaMMeJQUWUchq
1CtqJBxn1y4EGs7CoH6Rfn6agNJp5Wig5a 0.01372379 BTC
1EnkQQFeYyDG2iTNEPF9eZUaouRoG9HAyx 30.96267811 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:03
Thời gian khóa Khối: 476232
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 2 Phút )
Xác nhận 60554
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 30.9768539 BTC
Tổng sản lượng 30.9764019 BTC
Phí 0.000452 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 200.889 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 50.222 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.01372379 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu