Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

7244e1355559ee1dcac8b031e157f94df7e3fd5ed5111b5f7945fdf6af18ce34
19JevY8pa8qQEdHMNTQEu6SmScbXK47B7z
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org ) 0.066896 BTC
13jET6Raz9MAGmbxKhcCx46p94eVkDKpFX 1.06895 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2014-12-30 15:39:27
Bao gồm trong khối 336654 ( 2014-12-30 15:51:27 + 12 Phút )
Xác nhận 200153
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 1.135856 BTC
Tổng sản lượng 1.135846 BTC
Phí 0.00001 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 4.425 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 1.106 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.066896 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu