Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

71a7af93cd3671d75d7faf29ab0a979e6c3f7a5bc6f6524e86a692a41505d705
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive )
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org )
1Beu2aATGx2eFCk2rjbcmJuGeiBdMVLio2 0.27789282 BTC
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.2950444 BTC
Tóm lược
Kích thước 1512 (Byte)
Cân nặng 6048
Thời gian nhận 2015-01-01 16:20:15
Bao gồm trong khối 336972 ( 2015-01-01 16:25:44 + 5 Phút )
Xác nhận 200519
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.57313722 BTC
Tổng sản lượng 0.57293722 BTC
Phí 0.0002 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 13.228 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 3.307 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.27789282 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu