Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

71223f26df612615a1eea176dc3a333a96cb6573bf8da40b1c442464c4e82aff
14eeYtFDSise61ssjYniXsygnwUDz2q7t6
1KS1gjcRgjXQL5MSkYPonhM8briydi2D11 0.043 BTC
14eeYtFDSise61ssjYniXsygnwUDz2q7t6 0.0009767 BTC
Tóm lược
Kích thước 257 (Byte)
Cân nặng 1028
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:17
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 66493
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.0446449 BTC
Tổng sản lượng 0.0439767 BTC
Phí 0.0006682 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 260 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 65 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.043 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu