Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

707419cbc18238dc33991291d8a6da571282c0b3c44edb6f86a52f26b54281ce
16gSFTbx55kZa31GLqcZwSBMjZGGFXpkk
16gDm8vY79dYCAGg3dYyWtf5bFJxzk3YEN 0.00281102 BTC
1BdQLVenw3sA8mVLnDsTFt2UL37Czp3s8K 0.03 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:48
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 65903
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.03330488 BTC
Tổng sản lượng 0.03281102 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 219.493 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.873 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00281102 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu