Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

6de98d0968828f1555736de83e3477d85eed999caf160d2c86c42634f208089f
167UEcUQvRjSNHvNb72T6hDaMipb51p1Ra
1KRoETJfCYzajZKCdjgJX3deuHQxx2rW8a 0.14333977 BTC
1MLGURmwVUqTkT97rWFKDe4bjAfcDRa9fV 12.39444171 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-17 15:35:09
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 0 Phút )
Xác nhận 66488
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 12.53827534 BTC
Tổng sản lượng 12.53778148 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 219.493 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.873 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.14333977 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu