Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

6cf76869ff8cf9e7a727280abec0e32353793056b527f3dda90ef54ca3887e5e
14s8fTBQ6huMwBVtUFGHxuvTA9cQmXFZYv
14X9BxPpph3gN6hPdyCHEiHgPX6NTJ3Tg9 0.05048276 BTC
1EUfZJAtBamncM5jv8eifjWqBU7EdRBvB7 1.87327983 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-07-17 15:35:01
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 60860
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 1.92425645 BTC
Tổng sản lượng 1.92376259 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 218.522 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.631 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.05048276 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu