Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

6c359920901db59101fb823dcda72ffc102e54f41282ad028deb374025f4eb25
1Hci2FcyKWoDDfbUUvBjwGimsxDwb1QGUJ
1NWp8UUm5UcvPzQs9co15t2XTTnTXx63N7 4.18272619 BTC
1DxJTn99HDBjpRZEkjeXHsTFDdYY2surfq 0.1 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-09 19:56:26
Thời gian khóa Khối: 474987
Bao gồm trong khối 474988 ( 2017-07-09 20:11:27 + 15 Phút )
Xác nhận 58198 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 4.283453 BTC
Tổng sản lượng 4.28272619 BTC
Phí 0.00072681 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 323.027 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 80.757 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.1 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu