Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

6c2a81460832ea194dc9a66ffe05c6d781aeacc3e9c43b08a8fc45195e690d0f
1MqkpWns71uPa1WCGbteHAKMkjGGiBGZ2W
1MqkpWns71uPa1WCGbteHAKMkjGGiBGZ2W 0.21531624 BTC
37keHMHKsGzLnCvNmtfv38o5EMqrFq4DK3 0.3155044 BTC
Tóm lược
Kích thước 371 (Byte)
Cân nặng 1484
Thời gian nhận 2017-07-17 15:31:40
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 4 Phút )
Xác nhận 66843
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.53144104 BTC
Tổng sản lượng 0.53082064 BTC
Phí 0.0006204 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 167.224 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 41.806 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.3155044 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu