Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

6baeddae95c2e02715f8ba4596f4ce069d54eae8b2186606996e6e267f70a5d2
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive )
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org )
1NBb7xdfbFeZ7R2a97JUZBjbRtJj8XT8KY 0.27789282 BTC
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.04541213 BTC
Tóm lược
Kích thước 795 (Byte)
Cân nặng 3180
Thời gian nhận 2015-01-01 16:18:30
Bao gồm trong khối 336972 ( 2015-01-01 16:25:44 + 7 Phút )
Xác nhận 199754
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.32340495 BTC
Tổng sản lượng 0.32330495 BTC
Phí 0.0001 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 12.579 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 3.145 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.27789282 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu