Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

6a943b6a5b27d2692d532d373aa3e5242f1b55c0dcd6d94a6de806d3c6299582
16SAUzquAH2uc4u9qknAWQu3TCrEwZd5DY
1DNverRiNhSr2dFTDcvy4TaiMCrV5BCKD5 0.00004496 BTC
151s9gH67gRkbEEncKXXZW7UDUEkEUVErg 0.0138533 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-17 15:33:56
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 2 Phút )
Xác nhận 61056
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.01439772 BTC
Tổng sản lượng 0.01389826 BTC
Phí 0.00049946 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 221.982 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 55.496 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00004496 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu