Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

6a75c1c3efe8372b1f14c0345b488c02da6d5b8862673aa59c3ecf75fdbdf56c
1CLMpEUUE6v6EE89rJhYG9Yr6GBETKx4n5
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.00390381 BTC
1CLMpEUUE6v6EE89rJhYG9Yr6GBETKx4n5 0.00926658 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-12-06 10:33:34
Thời gian khóa Khối: 497904
Bao gồm trong khối 497906 ( 2017-12-06 10:36:47 + 3 Phút )
Xác nhận 34789 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.013409 BTC
Tổng sản lượng 0.01317039 BTC
Phí 0.00023861 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 105.58 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 26.395 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00390381 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu