Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

69fe6e0ee180c83d43c1c8babefa4abce2b4ea21aaea656b7dbe39184199b80f
15BSZT6ruZifDngoxoG1azQTWynGS9fpSY
17HRBsJHR1bAE2JfYQTxZbyyn99Lnz3z7N
1JoZfUuM3Gnvsdgm5t2o1ysPB3L91iqH7j
14GGa3KsaiKm7A1tovkEeeU1EAA4x57wuK 0.0093246 BTC
3PQnQuVcfb2r2TyLutips8PdL1FqZkS9tv 0.0279236 BTC
Tóm lược
Kích thước 519 (Byte)
Cân nặng 2076
Thời gian nhận 2017-07-17 09:33:20
Thời gian khóa Khối: 476201
Bao gồm trong khối 476202 ( 2017-07-17 09:52:41 + 19 Phút )
Xác nhận 60565
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.0379242 BTC
Tổng sản lượng 0.0372482 BTC
Phí 0.000676 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 130.25 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 32.563 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0279236 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu