Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

6882db255cad611b96757c9427a6b10ae0e58440a6ca84a9040247a0db3c8b68
3JU1WjCttnLeqNipvGais9V3jJH4cy3wCR
38pF66zJJss3GxNEWDA2Saqjx3e8Yb8bxS 0.001238 BTC
1HwcoSeqrh7i7rW39s11kR5yYBEXoRYsc2 0.007525 BTC
Tóm lược
Kích thước 372 (Byte)
Cân nặng 1488
Thời gian nhận 2017-06-22 20:14:53
Bao gồm trong khối 472432 ( 2017-06-22 20:17:47 + 3 Phút )
Xác nhận 60464 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.01 BTC
Tổng sản lượng 0.008763 BTC
Phí 0.001237 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 332.527 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 83.132 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.001238 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu