Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

67e74670ede3e4fca6ff6ee33bcbb9fd8b66749984ed0bfe9e172277e1292f8a
1GkzEkSwj83LNmsVg6oyGk15nJqXMD3WMy
176oics1X4xHYfZVFRKH4Fq3qiK7KzSno
1PZYGw5JV2N9Q4mJjkBSbbqLa63Qt9pMsn 0.2376576 BTC
3Kqx11jVrdXi9vGFVDV3vroYtMTd3SojAD 2.90495737 BTC
Tóm lược
Kích thước 371 (Byte)
Cân nặng 1484
Thời gian nhận 2017-07-24 17:24:32
Bao gồm trong khối 477390 ( 2017-07-24 17:46:47 + 22 Phút )
Xác nhận 59376
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 3.14329191 BTC
Tổng sản lượng 3.14261497 BTC
Phí 0.00067694 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 182.464 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 45.616 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 2.90495737 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu