Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

65f227f1866cd3cdbddacd1b60bb84d8de79c9cf652b02f9b85d6b4974643da2
1HGJc9Ei4ctmYMT32jBwj7tZd9R3TvCJQU
1Nvv9GL5EkqZ5vZqpHGx9tTcBRm53pozV2 2.76825193 BTC
1DxJTn99HDBjpRZEkjeXHsTFDdYY2surfq 0.0896623 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-17 15:16:47
Thời gian khóa Khối: 476232
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 19 Phút )
Xác nhận 60667
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 2.85828566 BTC
Tổng sản lượng 2.85791423 BTC
Phí 0.00037143 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 165.08 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 41.27 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0896623 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu