Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

6503eef6fa50b00e67799f3db3db8e216850795eed31a08dedf618fcd29113e9
1PyqfsqZCMBfaCeiE4V2GuKM5Ri1PP6jsD
16H5S8MZeq7c4e7bFoQgdFAFDbH9xx48rr
3PWxaMVMTf6tKpYVC1X9qHgJyzxna4VsS6 0.03120789 BTC
1HkcKx6TxwNBPztmSM9HC56LKSTeBH94H6 0.00034762 BTC
Tóm lược
Kích thước 370 (Byte)
Cân nặng 1480
Thời gian nhận 2017-11-07 15:18:52
Bao gồm trong khối 493484 ( 2017-11-07 15:18:52 + 0 Phút )
Xác nhận 39388 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.03268468 BTC
Tổng sản lượng 0.03155551 BTC
Phí 0.00112917 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 305.181 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 76.295 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.03120789 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu