Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

64f6417ef27fa59ed8afd777f47957105a5fb82e7b9c871566224e9f546363e7
1AoEGmjwsdFSRafKyfTtuTkT5RxvwT6qLa
1F8ZJQg3JuxysUTJUjd8Zq3YisFZdMAsiG 0.3 BTC
1QLYrxBYtHZC6R9b8zqMdWc5AFGBDShSh 0.01923398 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:46
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 61670
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.31972784 BTC
Tổng sản lượng 0.31923398 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 218.522 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.631 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.01923398 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu