Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

6309e1ac728bddb980eb56ac1c0fecc4ed494b3d1c27e160d10539d6b1b8a346
15Xgn7nKwyMBgEi7gFsXj1AKgw2RxSp8eN
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org ) 0.031517 BTC
1DMZ4UMSEthxnAWxNa7jJeWyMdakaBQtFp 1.49659 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2015-06-30 11:56:20
Bao gồm trong khối 363270 ( 2015-07-01 00:42:48 + 766 Phút )
Xác nhận 173596
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 1.528117 BTC
Tổng sản lượng 1.528107 BTC
Phí 0.00001 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 4.444 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 1.111 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.031517 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu