Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

6179e3b3af1f5c6b7b7563b46126bd9aea8c2e2172744c73ceea0c2c3607068e
1FUgsfBs7yJiMaFaMGut6zFPUGNxYLXDC4
1PjuXXf3J2EqzzSxmWmotSvUwzTWSjjsRJ 0.03252 BTC
18y4qXE7MXWjx15t7gRFCyeyp3yfz1EZAz 0.11698054 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:24
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 65841
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.15 BTC
Tổng sản lượng 0.14950054 BTC
Phí 0.00049946 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 221 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 55.25 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.03252 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu