Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

5df428ad46da54ab8b04749853daa5a5ece0c7a81feefb30301f6cb71e4446e8
17ZN1WvntRKkY3S3rUUVzxmiaj28RK7NQF
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.00087 BTC
1DJoC3ZHbx2qykA9XBdLsfAH19Ld4oEkhe 0.00004395 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-12-05 05:06:49
Bao gồm trong khối 497667 ( 2017-12-05 05:14:48 + 8 Phút )
Xác nhận 39748
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.00122 BTC
Tổng sản lượng 0.00091395 BTC
Phí 0.00030605 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 135.42 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 33.855 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00004395 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu