Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

5d3b8f947f751e98fef3de6cc2b6d36e9e155ac7ec2524a75b2bcd01ce030581
3Kqx11jVrdXi9vGFVDV3vroYtMTd3SojAD
3KVBwBf5NQwNi6WALngym19FM5GHp8C5NY 1.69919582 BTC
1LV8Hn2yEpTDoTpyrnsN28fC4Ujx8oSAdo 1.00429422 BTC
Tóm lược
Kích thước 336 (Byte)
Cân nặng 1344
Thời gian nhận 2017-07-25 15:25:43
Thời gian khóa Khối: 477528
Bao gồm trong khối 477532 ( 2017-07-25 16:43:21 + 78 Phút )
Xác nhận 60307
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 2.704 BTC
Tổng sản lượng 2.70349004 BTC
Phí 0.00050996 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 151.774 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 37.943 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 1.00429422 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu