Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

5ab38fca14950fd08fe3eb0568043efc1f8b2be81e0c05f61582a4158c3435b9
1JWNzHbYKeekPVujDfA35HAw6Jb9YicHxU
153gzrHaA5CmxERyWN8HGjRppedJvM4Fir
1GKC9h12JVoRChYgfiPLUvWybbTP9tPt47 0.00945927 BTC
39G7UJYdTh1dbeZKcV75fV1gbeCNQNd3kX 0.01968283 BTC
Tóm lược
Kích thước 371 (Byte)
Cân nặng 1484
Thời gian nhận 2017-07-17 15:24:49
Thời gian khóa Khối: 476232
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 11 Phút )
Xác nhận 65800
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.0297001 BTC
Tổng sản lượng 0.0291421 BTC
Phí 0.000558 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 150.404 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 37.601 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.01968283 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu