Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

590797711be08a1cc5194c4fffa894c555b2f9547a165fd5dd63e693001f0e95
1DU48d7s2m4E2RWGRb4F5qVoFKBbCu2Qhg
1DU48d7s2m4E2RWGRb4F5qVoFKBbCu2Qhg 0.00011708 BTC
1DxJTn99HDBjpRZEkjeXHsTFDdYY2surfq 0.0023 BTC
Tóm lược
Kích thước 519 (Byte)
Cân nặng 2076
Thời gian nhận 2017-07-24 13:12:11
Bao gồm trong khối 477351 ( 2017-07-24 13:12:31 + 0 Phút )
Xác nhận 64966
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.00254758 BTC
Tổng sản lượng 0.00241708 BTC
Phí 0.0001305 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 25.145 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 6.286 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0023 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu