Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

5805ba651d6b72eda3d6e34e43d44c6df20c455f0488acecc75fd6165d6d2590
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org )
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive )
1CvwMHyAtQAywKvLAANbgLktrC7f75eoq5 23.78 BTC
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 5.82934458 BTC
Tóm lược
Kích thước 93430 (Byte)
Cân nặng 373720
Thời gian nhận 2014-12-13 01:07:59
Bao gồm trong khối 334069 ( 2014-12-13 01:07:59 + 0 Phút )
Xác nhận 203113
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 29.61884458 BTC
Tổng sản lượng 29.60934458 BTC
Phí 0.0095 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 10.168 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 2.542 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 23.78 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu