Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

56adfc40d8920d6e6388370f9ad6059f2050de695e94c9f13426db15372ded05
1QD3zpeGka4vcr3HETh4f1jGa6DnRGKKwW
1G3BcaXoo4KDDmmivFvaWsP1n9M36B4TUq
1DGJN29yUih9y2UMEotMxcDoKCtUpnpxLg 0.01220281 BTC
18uH73TengnutzJ3nX1psNWHQW9ZjCFcau 0.00626321 BTC
Tóm lược
Kích thước 373 (Byte)
Cân nặng 1492
Thời gian nhận 2017-07-17 15:15:46
Thời gian khóa Khối: 476232
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 20 Phút )
Xác nhận 66590
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.01907034 BTC
Tổng sản lượng 0.01846602 BTC
Phí 0.00060432 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 162.016 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 40.504 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.01220281 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu