Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

5573414741695589a9dc41c8b7eaa90ee96af1e818dc7b48615b178d87785147
1PYwSGgbKh2nTxhj5CQKb9p8kC5biwsHEL
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.001 BTC
1P1d3daK45DdxdLKRJBpbMzo9L4YgNif8o 0.001078 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-12-04 13:13:21
Thời gian khóa Khối: 497547
Bao gồm trong khối 497550 ( 2017-12-04 13:26:55 + 14 Phút )
Xác nhận 44561
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.00228441 BTC
Tổng sản lượng 0.002078 BTC
Phí 0.00020641 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 91.332 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 22.833 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.001 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu